Nyheter

2018-03-26   Vi levererar Mondo STX  Turf till Malmö Padelcenter, 6 banor.

Mondo STX egenskaper passar såväl elit-som motionärspelaren perfekt. Likväl kan du som operatör/ägare av en padelanläggning känna tryggheten och ekonomin i lång livslängd.